Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.
HUN | ENG   Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület

Nat-Net Duna/Dunaj 2


A Szigetköz-Zitny ostrov Natúrpark előkészítése és további összehangolt természetvédelmi kezdeményezések megvalósítása.


A projekt osszefoglalása (HUN)

 
A Szigetköz és Žitný ostrov (Szigetköz-Csallóköz) térségeinek hasonló okokra (a Duna tájformáló szerepére) vezethető vissza a kialakulása, illetve védett területeinek közelsége egyaránt indokolttá teszi a térségben a természetvédelmi tevékenységek összehangolását, azonban a természetvédelemért felelős szervezetek határon átnyúló kapcsolata csupán az utóbbi évek során erősödött meg. Az együttműködés fokozása és a határon átnyúló természetvédelmi kapcsolatok intézményesítése céljából a korábbi NAT-NET DUNA/DUNAJ projekt partnerei a Szigetköz és Žitný ostrov térségben kialakítandó közös natúrpark előkészítéséről döntöttek, melynek részeként a helyi érintettek bevonásával kerül sor a natúrpark Megalapozó Tanulmányának és Kezelési tervének elkészítésére. A határon átnyúló natúrpark célja, hogy koordinálja a természetvédelemre, a környezeti nevelésre és az ökoturizmusra irányuló kezdeményezéseket a magyar-szlovák határ mentén.

A projekt tevékenységei magukban foglalják:

 • a közös natúrpark Megalapozó Tanulmányának és Kezelési Tervének elkészítését a helyi érintettek (pl. a Szigetköz – Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács, kb. 10-10 önkormányzat, és 10-10 civil szervezet, illetve a turizmus ágazatában működő vállalkozók Szigetköz és Žitný ostrov térségéből), aktív bevonására irányuló számos műhelytalálkozó eredményei alapján;
 • 3 mobil interaktív kiállítás (ezek közül az egyik a Duna geológiájára irányul, a másik a Szigetköz és Žitný ostrov erdei élőhelyeinek értékeit, a harmadik pedig a határon átnyúló térség jellemző flóráját és faunáját mutatja be) és egy mobil laboratórium kialakítását, ezek bemutatását a térség 6 környezeti nevelési központjában és 30 iskolában a határ mindkét oldalán;
 • az öko-mobilitás elősegítését a partnerek meglévő öko-mobil flottáinak (kerékpárokból, kenukból, és az ezek szállítására alkalmas utánfutókból álló flotta) továbbfejlesztése, és az ezekre épülő terepi programok szervezése által;
 • a környezeti nevelésre irányuló kezdeményezések megvalósítását szigetközi és csallóközi diákok részvételével, illetve speciális műhelytalálkozók szervezését hátrányos helyzetűek bevonása céljából;
 • a geocaching útvonal továbbfejlesztését 20 új geocaching pont kialakításával, és egy 15 geocaching túrát tartalmazó applikáció létrehozásával.
 
A határon átnyúló együttműködés szintjének növelése céljából a partnerek 174 határon átnyúló rendezvényt valósítanak meg csaknem 2 500 magyar és szlovák részvevő közreműködésével.
 
Vezető Kedvezményezett megnevezése: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Projekt rövid címe: Nat-Net Duna/Dunaj 2
Teljes költségvetés: 464 460,20 EUR
ERFA támogatás: 394 791,17 EUR

Kedvezményezettek honlapjai/aloldalai:
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság: www.ferto-hansag.hu
Regionálna rozvojová agentúra Šamorín: www.rrasamorin.sk
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: www.sopsr.sk
Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület: www.pisztrangkor.hu
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata: www.mosonmagyarovar.hu
 
A Program honlapja:
www.skhu.eu
 
Jelen aloldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
 

Project summary (SK)

Názov projektu: Príprava naturparku Szigetköz-Žitný ostrov a realizácia ďalších spoločných iniciatív ochrany prírody. Napriek tomu, že vznik susedných regiónov Szigetköz a Žitný ostrov zapríčinili rovnaké faktory (vplyv Dunaja vo formovaní krajiny), ako aj blízkosť chránených území vyvolajú potrebu harmonizovania činností, zameraných na ochranu prírody, spolupráca inštitúcií, zodpovedných za ochranu prírody sa posilnila len v posledných rokoch. V záujme posilnenia spolupráce a inštitucionalizácie cezhraničných kontaktov ochrany prírody v predchádzajúcom projekte NAT-NET DUNA/DUNAJ partneri sa rozhodli o príprave naturparku, plánovaného v oblasti Szigetközu a Žitného ostrova, v rámci ktorého zapojením miestnych zainteresovaných sa spracuje analýza a manažmentový plán natúrparku. Cieľom cezhraničného naturparku je koordinácia iniciatív, zameraných na ochranu prírody, environmentálnu výchovu a ekoturistiku pozdĺž maďarsko-slovenskej hranice.

Aktivity projektu:

 • spracovanie prípravnej analýzy a programu starostlivosti spoločného naturpaku na základe výsledkov veľkého počtu workshopov za aktívnej účasti miestnych aktérov (napr. Regionálna rozvojová rada Szigetköz – Felső-Duna mente, cca 10-10 samospráv a 10-10 neziskových organizácií, resp. podnikateľských subjektov z oblasti turizmu zo Žitného ostrova a Szigetközu).
 • vytvorenie 3 mobilných interaktívnych výstav (z nich jedna je zameraná na geológiu Dunaja, druhá na hodnoty lesných ekosystémov Szigetközu a Žitného ostrova a tretia prezentuje faunu a flóru cezhraničnej oblasti). a 1 mobilného laboratória, ich prezentáciu v 6 strediskách environmentálnej výchovy a 30 školách regiónu na obidvoch stranách hranice
 • napomáhanie ekomobility zdokonalením existujúcich ekomobilných flotil partnerov (pozostávajú z bicyklov a canoe, resp. prívesov na ich prevoz) a ich využitím v terénnych programoch
 • realizácia iniciatív environmentálnej výchovy za účasti žiakov zo Žitného ostrova a Szigetközu, resp. organizovaním špeciálnych workshopov za účasti postihnutých ľudí
 • ďalší rozvoj zelenej geocachingovej siete vytvorením ďalších 20 bodov a aplikácie s 15 geocachingovými túrami
 
V záujme zvýšenia úrovne cezhraničnej spolupráce partneri realizujú 174 cezhraničné podujatia s takmer 2500 slovenskými a maďarskými účastníkmi.
 
Vezető Kedvezményezett megnevezése: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Projekt rövid címe: Nat-Net Duna/Dunaj 2
Teljes költségvetés: 464 460,20 EUR
ERFA támogatás: 394 791,17 EUR

Kedvezményezettek honlapjai/aloldalai:
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság: www.ferto-hansag.hu
Regionálna rozvojová agentúra Šamorín: www.rrasamorin.sk
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: www.sopsr.sk
Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület: www.pisztrangkor.hu
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata: www.mosonmagyarovar.hu
 
A Program honlapja:
www.skhu.eu
 
Jelen aloldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

 

Project summary (ENG)

The Szigetköz-Žitný ostrov region surrounded by the Little Danube on the Slovak side and the Hungarian Moson Danube, containing the largest inland delta in Europe is bound for an intense nature conservation co-operation and for co-ordinated preservation efforts, although the inter-institutional co-operations between nature conservation organisations have only been intensified lately. In order to enhance the joint initiatives to a higher level of co-ordination and to institutionalise the cross-border nature conservation co-operation, the Partners of the previous NAT-NET DUNA/DUNAJ project have decided to realise preparatory activities aiming at the creation of a joint Nature Park in the Szigetköz-Žitný ostrov region (e.g.: development of the Environmental Study and the Management Plan of the joint Nature Park with through the active involvement of local stakeholders), which will be responsible for the co-ordination of nature preservation, environmental education and ecotourism initiatives along the HU-SK border.

The project activities include:

 • elaboration of the Environmental Study and the Management Plan of the Nature Park based on several workshops aiming at the involvement of all local stakeholders (e.g.: (e.g.: the "Szigetköz ‐ Upper‐Danube" Regional Development Council, appr. 10-10 municipalities, and 10-10 NGOs and companies active in tourism from Szigetköz and Žitný ostrov);
 • creation of 3 mobile interactive exhibitions (one aiming at the geology of the Danube, the second one presenting the values of the forest habitats of the Szigetköz-Žitný ostrov region, and the third one focusing on the flora and fauna of the cross-border region) and a mobile lab that will be exhibited in 6 environmental education centres and 30 schools on both sides of the border;
 • enhancement of eco-mobility, by developing the already existing eco-mobile fleets (consisting of bikes, canoes and trailers) of the partners, and the organisation of field programs using these extended fleets;
 • organisation of joint environmental education initiatives involving students from Szigetköz and Žitný ostrov, including the organisation of workshops for disabled persons from both sides of the border;
 • development of a Geocaching Greenway by placing 20 new geocaching spots and creating a geocaching app including 15 geocaching routes on foot, by bike and by canoe.
 
In order to contribute to an increased level of cross-border co-operation in the region, the Partners are planning to organise 174 cross-border events actively involving almost 2 500 people from Hungary and Slovakia.
 
Name of the Lead Beneficiary: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Project acronym: Nat-Net Duna/Dunaj 2
Total budget: 464 460,20 EUR
ERDF contribution: 394 791,17 EUR

Links to the Beneficiaries’ websites/subpages:
 
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság: www.ferto-hansag.hu
Regionálna rozvojová agentúra Šamorín: www.rrasamorin.sk
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: www.sopsr.sk
Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület: www.pisztrangkor.hu
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata: www.mosonmagyarovar.hu
 
The Programme’s webpage: www.skhu.eu
 
Disclaimer:
The content of this subpage does not necessarily represent the official position of the European Union.

Szállás és kalandok a Szigetközben

Erdei Iskola
Ökopark kulcsosházak
Öko Mobil Flotta
Öko Mobil Flotta